logoTH

ฟาร์มทรัสต์ แอปพลิเคชัน จะช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตให้เกษตรกร ส่งผลไปถึงการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ติดตั้ง ฟาร์มทรัสต์ แอปพลิเคชัน ตอนนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพขีวิตที่ดียิ่งขึ้น

play-store-btnapp-store-btn
Smart Farming

แสกนเลย

เริ่มวางแผนการเพาะปลูกไปพร้อมกับเรา

เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วบน Play Store และ App Store

วิธีการที่ดีที่สุดเพื่อผลผลิตที่ดีกว่า

เพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของพืชผลให้มีกำไรสูงขึ้น ฟาร์มทรัสต์ ได้มีการจัดเตรียมวิธีการวางแผนกิจกรรมทางเกษตรที่เฉพาะทางตามช่วงเวลาแก่เกษตรกร และสามารถการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ

10,000+

ผู้ใช้งาน

12,000+

แปลงเพาะปลูก

15,000+

การเพาะปลูก

ฟาร์มดิจิทัล

ผู้นำด้านซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ ข้อมูลตัวอย่าง และข้อมูลเชิงลึกสำหรับการเกษตร

FarmTrust Value Chain Infographic

ฟาร์มทรัสต์ ทำงานอย่างไร

ฟาร์มทรัสต์ ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถสร้างเครือข่ายของผู้ผลิตเพื่อซื้อและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ผลิตเหล่านั้น โดยให้คำแนะนำที่นำไปปฏิบัติได้เพื่อปรับปรุงการเก็บเกี่ยวและรายได้ของพวกเขาในท้ายที่สุด การใช้อัลกอริทึมการวิเคราะห์อันทรงพลังของ ฟาร์มทรัสต์ ยังสามารถรวบรวมข้อมูลจากฟาร์มแต่ละแห่งควบคู่ไปกับแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม ทั้งนี้ แอปพลิเคชันฟาร์มทรัสต์ สามารถให้คำแนะนำด้านพืชไร่นาที่ปรับแต่งได้ดีและเรียบง่ายแก่เกษตรกรแต่ละรายในเครือข่ายของคุณ โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงทั้งผลผลิตและคุณภาพของสินค้าที่คุณต้องการซื้อ

How FarmTrust Works

แสกนเลย

เริ่มวางแผนการเพาะปลูกไปพร้อมกับเรา

เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วบน Play Store และ App Store

ฟาร์มทรัสต์ แอปพลิเคชัน จะช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตให้เกษตรกร ส่งผลไปถึงการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ติดตั้ง ฟาร์มทรัสต์ แอปพลิเคชัน ตอนนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพขีวิตที่ดียิ่งขึ้น

©2023 - ฟาร์มทรัสต์